III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Aktolkyn ABUBAKİROVA

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Abuzer KIZIL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Gülşen BAYAT

Iğdır Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Levent KARADAĞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Suavi TUNCAY

Ege Üniversitesi