III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Şevket ÖKTEN

Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer ÖTER

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Zühal ARDA

Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen BAYAT

Iğdır Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Levent KARADAĞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Suavi TUNCAY

Ege Üniversitesi