II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ekrem AYAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Muammer MESCİ

Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Şevket ÖKTEN

Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer ÖTER

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Zühal ARDA

Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Aktolkyn ABUBAKİROVA

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen BAYAT

Iğdır Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Levent KARADAĞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Suavi TUNCAY

Ege Üniversitesi