II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

 

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 

Doç. Dr. Muammer MESCİ

 

Düzce Üniversitesi

 

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

 

Süleyman Demirel Üniversitesi

 

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi

 

Doç. Dr. Şevket ÖKTEN

 

Harran Üniversitesi

 

Doç. Dr. Zafer ÖTER

 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

 

Doç. Dr. Zühal ARDA

 

Selçuk Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Ü. Levent KARADAĞ

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Ü. Ergün KARA

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

 

Aydın ASLAN

 

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü 

 

Celal ULUDAĞ 

 

Şanlıurfa Müze Müdürü