Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Kongre Konuları

Kongre Konuları

 •        Kültürel Miras ve Önemi
 •        Kültürel Miras Turizmi ve Kültür Turisti
 •        Kültürel Miras Destinasyonlarında Rekabet
 •        Kültürel Miras Yönetimi ve Mevzuatı
 •        Türkiye’nin Kültürel Mirası ve Turizmdeki Yeri
 •        Dünya’nın Kültürel Mirası ve Turizmdeki Yeri
 •        Türkiye’deki Kültür Turizmi Potansiyeli ve Geleceği
 •        Dünya’daki Kültür Turizmi Potansiyeli ve Geleceği
 •        Türkiye’de Kültürel Miras Turizmi Endüstrisi
 •        Dünya’da Kültürel Miras Turizmi Endüstrisi
 •        Dünya Kültürel Miras Listesi ve Türkiye
 •        Evrensel Değerler Açısından Kültürel Miras ve Turizm 
 •        Dini Değerler Açısından Kültürel Miras ve Turizm
 •        Turizm Pazarlamasında Kültürel Mirasın Yeri
 •        Kültür Turizmi ve Önemi
 •        Kültür Turizminde Planlama
 •        Arkeolojik Alan Yönetimi
 •        Anadolu Arkeolojisi ve UNESCO
 •        UNESCO Kriterleri ve Türkiye Mirası
 •        Müzecilik ve Sergileme
 •        Akdeniz Uygarlıkları Sanatı
 •        Mutfak Kültürü ve Turizm
 •        Kültürel Sanatlar Ve Turizm
 •        Kültürel Antropoloji
 •        Turizm ve Toplum Kültürü
 •        Turizm ve Kültürel Değişim
 •        Kentsel ve Çevresel Koruma (Sit Alanları, ÖCK Bölgeleri vb.)