II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Öğr. Gör. Erhan İŞLEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Öğr. Gör. Kadir BAYSAL

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Öğr. Gör. Nermin AYAZ

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Öğr. Gör. Şeyhmus DEMİRCAN

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 

Arş. Gör. Merve OFLUOĞLU

 

Harran Üniversitesi

 

Mahmut TOKGÖZ

 

Şanlıurfa

 

Fatma AKCAN

 

Şanlıurfa