Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan YAĞCI

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Umut AVCI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep ASLAN

Nevşehir Hacıbektaş Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU

Çankaya Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Şevket ÖKTEN

Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Zafer ÖTER

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Doç. Dr. Zühal ARDA

Selçuk Üniversitesi