III. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Bildirilerin Yayımlanması

Bildirilerin Yayımlanması

Kabul edilen ve sunulan bildiriler Kongre Bildiri Kitabında yayımlanacaktır.