II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Bildirilerin Yayımlanması

Bildirilerin Yayımlanması

Kabul edilen ve sunulan bildiriler Kongre Bildiri Kitabında yayımlanacaktır.

Sunulan bildiriler;

* Özet Metin,

* Tam Metin ve

* Poster olarak bölümler halinde kategorize edilerek yayımlanacaktır.

* Ayrıca kongremizde sunulan Tam Metin Bildiriler, isteğe bağlı olarak aşağıdaki gibi yayımlanabilecektir:

  • Elektronik Kongre Bildiri Kitabı